Welkom bij de oplagendatabase

Op deze website kunt u oplagecijfers van de betaalde dagbladen in Nederland vinden. Tevens geeft de site inzicht in de verspreiding van de oplage over Nederland.

Alle cijfers over 2013 en 2012 zijn gebaseerd op HOI, Instituut voor Media Auditing, kwartaalrapportages. Het eindtotaal is een gewogen gemiddelde van de totaal verspreide oplage over vier kwartalen, zijnde het vierde kwartaal t/m het derde kwartaal.

De oplagecijfers zijn verbijzonderd naar regio.

Bij 50 van de 100 huishoudens in Nederland valt dagelijks een krant in de brievenbus. De totale oplage van de Nederlandse betaalde dagbladen komt op 3,1 miljoen. Daarbij komt dat 23% van deze exemplaren nog eens doorgegeven wordt aan bijvoorbeeld de buren. (Bron: NOM Print Monitor)

Hoe ziet de verspreiding van die miljoenen dagbladen eruit? Op deze site vindt u de geografische verspreiding van alle betaalde Nederlandse kranten, zowel de situatie in 2013 als het jaar ervoor.