Verspreide oplage per titel per provincie 2013

Provincies à Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Flevoland
Afgiftepunten à 269.096 281.901 208.837 477.896 861.751 539.063 1.254.168 1.601.240 173.264 1.052.340 513.293 158.071
AdvertentieCombinatie Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl. Oplage Excl. Incl.
Brabant Combinatie                         5.344 1 1                   9.903 6 7 290.240 28 36 65 0 0      
HDC Media-dagbladen                               3.892 1 1 172.585 14 18 29.015 2 2                   990 1 1
Media Groep Limburg                                                       428 0 0 149.268 29 38      
N.D. & R.D. Combinatie 3.393 1 2 1.404 0 1 1.887 1 1 8.413 2 2 15.550 2 2 8.971 2 2 2.299 0 0 22.629 1 2 5.196 3 4 2.011 0 0 117 0 0 1.600 1 1
NL plus bereikspakket 17.121 6 7 15.671 6 7 15.715 8 9 24.591 5 6 68.257 8 9 123.872 23 27 162.213 13 15 323.772 20 24 11.448 7 8 50.735 5 6 17.193 3 4 13.135 8 10
Noordelijke Dagblad Combinatie 62.576 23 30 91.693 33 42 54.372 26 33 294 0 0 3 0 0                                     485 0 0
Regionale Dagbladen Combinatie (RDC) 336 0 0 13.956 5 6 323 0 0 148.328 31 39 197.510 23 29 5.785 1 1 172.585 14 18 29.015 2 2 58.901 34 46 299.384 28 37 152.185 30 38 5.829 4 5
Wegener Dagbladen Brabant/Zeeland                         5.344 1 1                   58.901 34 46 290.240 28 36 65 0 0      
Wegener Dagbladen Gelderland/Overijssel             271 0 0 148.282 31 39 181.656 21 27 1.599 0 0                   8.716 1 1 2.852 1 1 4.694 3 4
Wegener Dagbladen Totaal             271 0 0 148.282 31 39 187.000 22 28 1.599 0 0             58.901 34 46 298.956 28 37 2.917 1 1 4.694 3 4